25
May
2018
New language version - Estonian
04 November 2020

Handboek Europese gegevensbeschermings-wetgeving - Editie 2018

De snelle ontwikkeling van de informatietechnologie heeft de noodzaak voor een degelijke bescherming
van persoonsgegevens weer versterkt, het recht dat wordt gewaarborgd door zowel de Europese Unie
(EU) als de Raad van Europa (RvE). De bescherming van dit belangrijke recht brengt nieuwe en belangrijke
uitdagingen met zich mee, aangezien technologische ontwikkelingen de grenzen van domeinen zoals
toezicht, onderschepping van communicatie en gegevensopslag, verlegt. Deze handleiding is bedoeld voor
beoefenaars van juridische beroepen die niet gespecialiseerd zijn in gegevensbescherming, om vertrouwd
te raken met dit opkomende domein van de wet.
Overzicht

In het handboek wordt een overzicht gegeven van de toepasselijke rechtskaders van de EU en de RvE. Daarbij passeert ook de belangrijkste jurisprudentie de revue, met samenvattingen van belangrijke arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Daarnaast worden er hypothetische scenario’s voorgesteld die dienen als praktische illustraties van de verschillende vraagstukken die zich in dit steeds veranderende domein kunnen voordoen.