Publication date: 25 May 2018 New language version - Estonian 04 November 2020

Príručka o európskych právnych predpisoch v oblasti ochrany údajov – vydanie 2018

Rýchly rozvoj informačných technológií ešte viac zvýšil potrebu prísnej ochrany osobných údajov, pričom toto právo zaručujú ako nástroje Európskej únie (EÚ), tak aj Rady Európy. Zabezpečenie tohto dôležitého práva so sebou prináša nové a významné výzvy, keďže technologickým pokrokom sa rozširujú hranice možností v oblastiach, ako je sledovanie, odpočúvanie komunikácie a uchovávanie údajov. Cieľom tejto príručky je oboznámiť príslušníkov právnického povolania, ktorí sa nešpecializujú na ochranu údajov, s touto vznikajúcou oblasťou práva.

Prehľad

Príručka obsahuje prehľad platných právnych rámcov EÚ a Rady Európy. Vysvetľuje sa v nej aj kľúčová judikatúra so zhrnutím dôležitých rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Okrem toho obsahuje hypotetické scenáre,

Related