Publication date: 29 January 2021

Správne zvládnutá budúcnosť. Umelá inteligencia a základné práva - Zhrnutie

V správe agentúry FRA o umelej inteligencii a základných právach sú uvedené konkrétne príklady toho, ako spoločnosti a verejná správa v EÚ využívajú alebo sa pokúšajú využívať UI. Zameriava sa na štyri kľúčové oblasti – sociálne dávky, prediktívne vykonávanie policajných funkcií, zdravotnícke služby a cielená reklama. Správa sa zaoberá možným vplyvom na základné práva a analyzuje spôsob, akým sú tieto práva zohľadnené pri používaní alebo vývoji aplikácií UI.

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex I: Research methodology

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex II: Examples of theoretical assessment of harm and significant impact of AI or automated decisions

Prehľad

V tomto zhrnutí sú uvedené hlavné poznatky zo správy. Môže byť na nich založené úsilie v oblasti tvorby politiky na úrovni členských štátov a EÚ, ktoré je zamerané na regulovanie používania nástrojov UI v súlade s ľudskými a základnými právami.

Related