29
January
2021

Správne zvládnutá budúcnosť. Umelá inteligencia a základné práva - Zhrnutie

V správe agentúry FRA o umelej inteligencii a základných právach sú uvedené konkrétne príklady toho, ako spoločnosti a verejná správa v EÚ využívajú alebo sa pokúšajú využívať UI. Zameriava sa na štyri kľúčové oblasti – sociálne dávky, prediktívne vykonávanie policajných funkcií, zdravotnícke služby a cielená reklama. Správa sa zaoberá možným vplyvom na základné práva a analyzuje spôsob, akým sú tieto práva zohľadnené pri používaní alebo vývoji aplikácií UI.
Prehľad

V tomto zhrnutí sú uvedené hlavné poznatky zo správy. Môže byť na nich založené úsilie v oblasti tvorby politiky na úrovni členských štátov a EÚ, ktoré je zamerané na regulovanie používania nástrojov UI v súlade s ľudskými a základnými právami.