Publication date: 29 January 2021

Oblikovanje budućnosti kakva nam odgovara. Umjetna inteligencija i temeljna prava - Sažetak

U izvješću Agencije Europske unije za temeljna prava o umjetnoj inteligenciji i temeljnim pravima navode se konkretni primjeri načina na koji poduzeća i javne uprave u EU-u upotrebljavaju ili pokušavaju upotrebljavati umjetnu inteligenciju. Usmjereno je na četiri ključna područja: socijalne naknade, prognostički rad policije, zdravstvene usluge i ciljano reklamiranje. U izvješću se razmatraju moguće implikacije za temeljna prava i analizira način na koji se ta prava uzimaju u obzir pri upotrebi ili razvoju aplikacija umjetne inteligencije.

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex I: Research methodology

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex II: Examples of theoretical assessment of harm and significant impact of AI or automated decisions

Pregled

U ovom su sažetku predstavljeni glavni zaključci iz izvješća. Oni mogu poslužiti kao izvor informacija za donošenje politika na razini EU-a i na nacionalnoj razini da bi se regulirala uporaba alata umjetne inteligencije u skladu s ljudskim i temeljnim pravima.

Related