29
January
2021

Rettidig omhu for fremtiden. Kunstig intelligens og grundlæggende rettigheder - Resumé

I FRA’s rapport om kunstig intelligens og grundlæggende rettigheder gives der konkrete eksempler på, hvordan virksomheder og offentlige forvaltninger i EU bruger eller forsøger at bruge kunstig intelligens. Dette resumé indeholder hovedresultaterne fra rapporten. Disse kan danne grundlag for EU’s og medlemsstaternes politiske bestræbelser på at regulere brugen af AI-værktøjer i overensstemmelse med menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder.
Oversigt

Den fokuserer på fire kerneområder — sociale ydelser, forudsigende politiarbejde, sundhedstjenester og målrettet reklame. Rapporten drøfter de potentielle konsekvenser for de grundlæggende rettigheder og analyserer, hvordan der tages hensyn til sådanne rettigheder i forbindelse med brugen eller udviklingen af AI-applikationer.