29
January
2021

Rätt förutsättningar för framtiden. Artificiell intelligens och grundläggande rättigheter - Sammanfattning

FRA:s rapport om artificiell intelligens och grundläggande rättigheter innehåller konkreta exempel på hur företag och offentliga förvaltningar i EU använder eller försöker använda AI. Den är inriktad på fyra huvudområden – sociala förmåner, prognostiserat polisarbete, hälso- och sjukvårdstjänster och riktad reklam. Rapporten innehåller en diskussion om potentiella konsekvenser för de grundläggande rättigheterna och en analys av hur dessa rättigheter beaktas när AI-tillämpningar används eller utvecklas.
Översikt

I den här sammanfattningen presenteras de viktigaste resultaten i rapporten. De kan ligga till grund för EU:s och medlemsstaternas politiska ansträngningar att reglera användningen av AI-verktyg i överensstämmelse med mänskliga och grundläggande rättigheter.