Publication date: 29 January 2021

Toimigem tulevikus õigesti.Tehisintellekt ja põhiõigused - Kokkuvõte

FRA aruandes tehisintellekti ja põhiõiguste kohta tuuakse konkreetseid näiteid sellest, kuidas ELi ettevõtted ja avaliku sektori asutused kasutavad või püüavad kasutada tehisintellekti. Ülevaates tutvustatakse uuringu põhiaruandes välja toodud peamisi järeldusi. Need võivad ELi ja liikmesriikide poliitikakujundajatel aidata edendada tehisintellekti põhiste vahendite kasutamist, austades inim- ja põhiõigusi.

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex I: Research methodology

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right – Artificial intelligence and fundamental rights

Publication date: 14 December 2020

Getting the future right: Artificial intelligence and fundamental rights - Annex II: Examples of theoretical assessment of harm and significant impact of AI or automated decisions

Ülevaade

Aruandes keskendutakse neljale põhivaldkonnale: sotsiaaltoetustele, ennetavale politseitööle, tervishoiuteenustele ja suunatud reklaamile. Aruandes käsitletakse võimalikke mõjusid meie põhiõigustele ning analüüsitakse, kuidas tehisintellektirakenduste kasutamisel ja arendamisel nende õigustega arvestatakse.

Related