29
January
2021

Toimigem tulevikus õigesti.Tehisintellekt ja põhiõigused - Kokkuvõte

FRA aruandes tehisintellekti ja põhiõiguste kohta tuuakse konkreetseid näiteid sellest, kuidas ELi ettevõtted ja avaliku sektori asutused kasutavad või püüavad kasutada tehisintellekti. Ülevaates tutvustatakse uuringu põhiaruandes välja toodud peamisi järeldusi. Need võivad ELi ja liikmesriikide poliitikakujundajatel aidata edendada tehisintellekti põhiste vahendite kasutamist, austades inim- ja põhiõigusi.
Ülevaade

Aruandes keskendutakse neljale põhivaldkonnale: sotsiaaltoetustele, ennetavale politseitööle, tervishoiuteenustele ja suunatud reklaamile. Aruandes käsitletakse võimalikke mõjusid meie põhiõigustele ning analüüsitakse, kuidas tehisintellektirakenduste kasutamisel ja arendamisel nende õigustega arvestatakse.