29
January
2021

Správně zvládnutá budoucnost. Umělá inteligence a základní práva - Shrnutí

Zpráva agentury FRA o umělé inteligenci a základních právech uvádí konkrétní příklady toho, jak společnosti a orgány veřejné správy v EU používají nebo se pokoušejí používat umělou inteligenci. Toto shrnutí předkládá hlavní poznatky zprávy. Ty mohou sloužit jako podpůrné informace pro úsilí tvůrců politik na úrovni EU i jednotlivých států v oblasti regulace používání nástrojů umělé inteligence v souladu s lidskými a základními právy.
Přehled

Zpráva se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti – společenský přínos, prediktivní policejní práci, zdravotní služby a cílenou reklamu. Zpráva pojednává o možných důsledcích pro základní práva a analyzuje, jak jsou tato práva zohledněna při používání nebo vývoji aplikací AI.