5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Jak zabránit protiprávnímu profilování dnes a v budoucnu: průvodce

Tento průvodce vysvětluje, co je to profilování, jaké právní rámce je upravují a proč je zákonné provádění profilování jednak nezbytné pro dodržování základních práv a jednak klíčové pro účinný výkon činnosti policie a činnosti v oblasti správy hranic. Tento průvodce rovněž poskytuje praktické pokyny k tomu, jak předcházet nezákonnému profilování v činnosti policie a v oblasti správy hranic.
Přehled

Kvůli technologickému vývoji došlo k nárůstu používání profilování v široké škále oblastí a členské státy EU v nedávné době věnovaly větší pozornost využívání nástrojů profilování za účelem podpory činnosti příslušníků donucovacích orgánů a orgánů správy hranic. Profilování je legitimně používáno za účelem předcházení trestným činům, jejich vyšetřování a stíhání, jakož i za účelem předcházení nedovolenému přistěhovalectví a jeho odhalování. Protiprávní profilování ale může nalomit důvěru v orgány a stigmatizovat některé komunity.

Shrnutí hlavních bodů
Click here to expand or collapse this section
  • Zastavení a předání k hraniční kontrole v druhé linii musí, má-li být zákonné, být založeno na rozumných a objektivních důvodech k podezření.
  • Osobní charakteristiky mohou být použity jako legitimní faktory pro profilování. Aby se však nejednalo o diskriminaci, musí rovněž existovat rozumné důvody k podezření i na základě jiných informací, než jsou chráněné charakteristiky.
  • Větší pravděpodobnost objektivity je u donucovacích opatření a opatření v oblasti správy hranic založených na konkrétních a aktuálních zpravodajských informacích.
  • Klíčové je, že rozhodnutí zastavit danou osobu nebo ji předat k hraniční kontrole v druhé linii by nemělo být založeno výlučně na pocitu daného úředníka ohledně této osoby, protože u takového rozhodování by hrozilo, že bude založeno na předpojatosti, stereotypech a/nebo předsudcích.