5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Predchádzanie nezákonnému profilovaniu v súčasnosti a v budúcnosti: príručka

V tejto príručke sa vysvetľuje, čo je profilovanie, akými právnymi rámcami sa riadi, a prečo vykonávanie profilovania v súlade so zákonom je nutné na dodržiavanie základných práv, ako aj na účely efektívnej policajnej práce a riadenia hraníc. V príručke sa uvádzajú tiež praktické usmernenia týkajúce sa toho, ako zabrániť nezákonnému profilovaniu v policajných operáciách a operáciách riadenia hraníc.
Prehľad

Vplyvom technologického vývoja dochádza k zvýšenému využívaniu profilovania v rozmanitých oblastiach a členské štáty EÚ v posledných rokoch venujú viac pozornosti využívaniu nástrojov na vytváranie profilov, ktoré slúžia na podporu práce príslušníkov orgánov presadzovania práva a riadenia hraníc. Profilovanie sa oprávnene využíva na prevenciu, vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, ako aj na predchádzanie nelegálnemu prisťahovalectvu a jeho odhaľovanie. Nezákonné profilovanie však môže narušiť dôveru v orgány a stigmatizovať určité komunity.

Zhrnutie hlavných bodov