5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Nelikumīgas profilēšanas novēršana šodien un nākotnē – ceļvedis

Šajā ceļvedī ir paskaidrots, kas ir profilēšana, kāds ir tās tiesiskais regulējums un kāpēc profilēšana ir gan nepieciešama, lai ievērotu pamattiesības, gan būtiska efektīvai policijas darbībai un robežu pārvaldībai. Ceļvedī ir sniegti arī praktiski norādījumi par to, kā novērst nelikumīgu profilēšanu policijas un robežu pārvaldības operācijās.
Pārskats

Tehnoloģiju attīstība ir rosinājusi arvien vairāk izmantot profilēšanu dažādos kontekstos, un ES dalībvalstis pēdējā laikā ir pievērsušas lielāku uzmanību profilēšanas rīku izmantošanai, lai atbalstītu tiesībaizsardzības un robežu pārvaldības amatpersonu darbu. Profilēšanu likumīgi izmanto, lai novērstu, izmeklētu noziedzīgus nodarījumus un sauktu pie atbildības par tiem, kā arī lai novērstu un atklātu nelegālo imigrāciju. Tomēr nelikumīga profilēšana var mazināt uzticēšanos iestādēm un stigmatizēt konkrētas kopienas.

Galveno punktu kopsavilkums