5
December
2018
Last versions available are EL and NL
11 March 2021

Zapobieganie niezgodnemu z prawem profilowaniu obecnie i w przyszłości: przewodnik

W niniejszym przewodniku wyjaśniono, czym jest profilowanie, które ramy prawne je regulują oraz dlaczego prowadzenie profilowania w sposób zgodny z prawem jest zarówno konieczne, aby przestrzegać praw podstawowych, jak i kluczowe do prowadzenia skutecznych działań policji i skutecznego zarządzania granicami. W przewodniku zawarto również praktyczne wytyczne dotyczące sposobu unikania niezgodnego z prawem profilowania podczas operacji policyjnych i zarządzania granicami.
Informacje ogólne

Rozwój technologiczny przyczynił się do zwiększenia korzystania z profilowania w szerokim zakresie kontekstów, a wykorzystywanie narzędzi profilowania w celu wspierania pracy funkcjonariuszy organów ścigania i organów zarządzania granicami zyskuje coraz większą uwagę państw członkowskich UE. Profilowanie wykorzystuje się zgodnie z prawem w celu zapobiegania przestępstwom, badania i ścigania przestępstw oraz w celu zapobiegania nielegalnej imigracji. Niezgodne z prawem profilowanie może jednak podważać zaufanie do organów i stygmatyzować niektóre społeczności.

Podsumowanie głównych kwestii