20
November
2015

Priročnik o evropskem pravu v zvezi z otrokovimi pravicami

Otroci so polnopravni imetniki pravic. Zagotovljene so jim vse človekove in temeljne pravice ter so
zaradi svojih posebnih lastnosti subjekti posebnih ureditev. Namen tega priročnika je ponazoriti,
kako se v evropskem pravu in sodni praksi upoštevajo posebni interesi in potrebe otrok.

V njem je poudarjen tudi pomen staršev in skrbnikov ali drugih pravnih zastopnikov, poleg tega pa, kjer je ustrezno, vključuje primere, v katerih se pravice in odgovornosti podelijo predvsem skrbnikom otrok. Namen tega priročnika je ozaveščati in izboljšati poznavanje pravnih standardov, ki ščitijo in spodbujajo otrokove pravice v Evropi. Je referenčna točka o pravu Evropske unije (EU) in pravu Sveta Evrope v  zvezi s  temi tematskimi področji, v  njem pa je pojasnjeno, kako je posamezno vprašanje urejeno s pravom EU, vključno z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, ter Evropsko konvencijo o  človekovih pravicah (EKČP), Evropsko socialno listino (ESC) in drugimi instrumenti Sveta Evrope. Priročnik je namenjen nespecializiranim pravnim strokovnjakom, sodnikom, državnim tožilcem, organom za varstvo otrok ter drugim izvajalcem dejavnosti in organizacijam, ki so pristojni za zagotavljanje pravnega varstva otrokovih pravic. Vključuje pojasnila ključne sodne prakse ter povzema pomembne odločbe Sodišča Evropske unije (Sodišča EU) in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).