20
November
2015

Vaiko teises reglamentuojančios Europos teisės vadovas

Vaikai yra savarankiški teisių subjektai. Jie yra visų žmogaus ir pagrindinių teisių turėtojai ir subjektai
pagal specialias teisės normas, vaikams taikomas dėl išskirtinių vaikams būdingų bruožų. Šiame
vadove siekiama parodyti, kaip pagal Europos teisę ir teismų praktiką paisoma konkrečių vaikų
interesų ir poreikių.

Jame taip pat parodyta vaikų tėvų ir globėjų arba kitų teisinių atstovų svarba ir, jei būtina, nurodyta, kada teisės ir atsakomybė aiškiausiai perduodamos vaikais besirūpinantiems asmenims. Šiuo vadovu siekiama didinti informuotumą ir gerinti žinias apie teisės normas, pagal kurias vaikų teisės saugomos ir remiamos Europoje. Jis yra orientacinė priemonė tiek apie Europos Sąjungos (ES), tiek Europos Tarybos (ET) teisės nuostatas šiose dalykinėse srityse; jame paaiškinta, kaip kiekvieną klausimą reglamentuoja ES teisė, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, taip pat Europos žmogaus teisių konvencija (EŽTK), Europos socialinė chartija (ESC) ir kiti ET teisės aktai. Vadovas skirtas bendros specializacijos teisės specialistams, teisėjams, prokurorams, vaikų apsaugos institucijoms ir kitiems specialistams bei organizacijoms, kurių pareiga užtikrinti teisinę vaiko teisių apsaugą. Jame paaiškinta svarbiausia teismų praktika ir trumpai aptarti pagrindiniai tiek Europos Sąjungos Teisingumo Teismo  (ESTT), tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimai.