20
November
2015

Kézikönyv a gyermekjogokra vonatkozó európai jogról

A gyermekek az alapvető jogok teljes értékű birtokosai. Megilleti őket az összes emberi és alapvető
jog, és rájuk - sajátos jellemzőikre tekintettel - különleges szabályok is vonatkoznak. E kézikönyv
célja annak bemutatása, hogy az európai jog és ítélkezési gyakorlat hogyan kezeli a gyermekek
sajátos érdekeit és szükségleteit.

Bemutatja a  szülők, gyámok vagy más törvényes képviselők fontosságát is, és adott esetben utal arra, ha egyes jogok és felelősségek elsősorban a gyermekek gondviselőire tartoznak. E kézikönyv célja, hogy növelje a tudatosságot, és javítsa az Európában a gyermekek jogait védő és előmozdító jogi normák ismeretét. Forrásként szolgál mind az Európai Unió (EU), mind az Európa Tanács e témákhoz kapcsolódó jogával kapcsolatban, és kifejti, hogy az egyes kérdéseket hogyan szabályozza az uniós jog, ezen belül az Európai Unió Alapjogi Chartája, illetve az emberi jogok európai egyezménye (EJEE), az Európai Szociális Karta és az Európa Tanács más eszközei. Ez a kézikönyv nem kifejezetten e területre szakosodott jogászok, bírók, ügyészek, gyermekvédelmi szakemberek és gyermekekkel foglalkozó más szervezetek számára készült. Kifejti az irányadó joggyakorlatot, és összefoglalja az Európai Unió Bírósága (EUB) és az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEE) legfontosabb döntéseit.