20
November
2015

Käsikirja Euroopan lapsen oikeuksia koskevasta oikeudesta

Lapset ovat oikeuksien haltijoita. Kaikki ihmis- ja perusoikeudet kuuluvat lapsille; toisaalta lapset
ovat aikuisiin nähden erityisasemassa, ja siksi lapsia koskevat monet erityissäännökset. Tämä
käsikirjan tavoite on havainnollistaa, miten Euroopan tason lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ottavat
huomioon lasten erityiset edut ja tarpeet.

Käsikirja käsittelee myös vanhempien ja huoltajien tai muiden laillisten edustajien merkitystä ja ottaa esille tilanteita, joissa oikeudet ja vastuut kuuluvat selvimmin lapsesta huolehtiville henkilöille. Käsikirjan tarkoitus on lisätä tietoisuutta ja parantaa lapsen oikeuksia suojaavien ja edistävien oikeudellisten normien tuntemusta Euroopassa. Käsikirja kuvaa, miten lasten oikeuksien eri osa-alueista on säädetty Euroopan unionin (EU) oikeudessa Euroopan unionin perusoikeuskirja mukaan lukien, ja Euroopan neuvoston (EN) oikeudessa, muun muassa Euroopan ihmissoikeussopimuksessa, Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa ja muissa EN:n sopimuksissa. Käsikirja on tarkoitettu sekä sellaisille oikeusalan ammattilaisille, tuomareille, syyttäjäviranomaisille, lastensuojeluviranomaisille ja muille ammattilaisille, jotka eivät ole erikoistuneet lapsen oikeuksiin, että lapsen oikeuksien lainmukaisesta suojelusta huolehtiville organisaatioille. Käsikirja esittelee lyhyesti sekä Euroopan unionin tuomioistuimen että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen keskeisiä lapsen oikeuksiin liittyviä ratkaisuja.