20
November
2015

Håndbog om europæisk lovgivning om børns rettigheder

Børn er selvstændige indehavere af rettigheder. De er indehavere af alle menneskerettigheder
og grundlæggende rettigheder og er genstande for særlig lovgivning i kraft af deres specifikke
karakteristika. Målet med denne håndbog er at illustrere, hvordan lovgivningen inddrager børns
særlige interesser og behov.

Den illustrerer desuden betydningen af forældre/værger eller andre juridiske repræsentanter, og der henvises i  håndbogen til situationer, hvor en værge pålægges varetagelsen af et barns rettigheder og ansvar. Formålet med denne håndbog er at øge bevidstheden om og kendskabet til de retlige standarder, der beskytter og fremmer børns rettigheder i Europa. Den omhandler EU-lovgivningens og Europarådets bestemmelser om disse områder, og den forklarer, hvordan hvert område er reguleret i EU-retten, herunder Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, og i  den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK), den europæiske socialpagt og andre instrumenter under Europarådet. Håndbogen er henvendt til retlige aktører uden ekspertviden, dommere, offentlige anklagere, børnebeskyttelsesmyndigheder og andre personer og organisationer, der er ansvarlige for at sikre den retlige beskyttelse af børns rettigheder. Den forklarer vigtig retspraksis og opsummerer vigtige afgørelser truffet af både Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EU-Domstolen.