20
November
2015

Priručnik o pravima djeteta u europskom pravu

Djeca su punopravni nosioci prava. Ona su nositelji svih ljudskih i temeljnih prava te osobe za koje
vrijede posebni propisi s obzirom na njihove specifične osobine. Ovim se priručnikom nastojalo opisati
način na koji europski zakoni i sudska praksa odgovaraju na posebne interese i potrebe djece.

Njime se prikazuje važnost roditelja i skrbnika ili drugih zakonskih zastupnika te se, gdje je to primjenjivo, navode reference na prava i odgovornosti koji se ponajviše dodjeljuju skrbnicima djece. Ovim se priručnikom nastoji podići svijest i unaprijediti znanje o pravnim standardima kojima se dječja prava štite i promiču diljem Europe. Priručnik predstavlja referentnu točku za pravo Europske unije (EU) i Vijeća Europe (VE) povezano s ovim temama te objašnjava na koji je način svako pitanje regulirano zakonima EU-a, uključujući Povelju Europske unije o temeljnim pravima, te Europskom konvencijom o ljudskim pravima (EKLJP), Europskom socijalnom poveljom (ESC) i drugim instrumentima Vijeća Europe. Priručnik je namijenjen pravnim stručnjacima koji nisu specijalizirani, sucima, javnim tužiteljima, tijelima za zaštitu djece te drugim stručnjacima i  organizacijama odgovornima za osiguravanje pravne zaštite prava djece. U njemu se objašnjava ključna pravna doktrina, sažimaju najvažnije presude Suda Europske unije (CJEU) i Europskog suda za ljudska prava (ESLJP).