20
November
2015

Příručka evropského práva v oblasti práv dítěte

Děti jsou plnohodnotnými nositeli práv. Požívají všech lidských a základních práv a vzhledem k jejich
specifickým charakteristikám se na ně vztahují také zvláštní předpisy. Cílem této příručky je doložit,
jak evropské právo a judikatura vycházejí vstříc zvláštním zájmům a potřebám dítěte.