27
April
2022

Emberi jogi városok az Európai Unióban - Gyakorlati útmutató

Ez az útmutató azoknak a városoknak segíthet, amelyek fokozni kívánják az emberi jogok tiszteletben tartására irányuló erőfeszítéseiket. Célja, hogy a helyi önkormányzatokat magasabb szintű emberi jogi normák elfogadására ösztönözze. Az emberi jogokkal és az alapvető jogokkal kapcsolatos kölcsönös tanulást kívánjuk
bátorítani és előmozdítani. Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA), valamint az EU emberi jogi városainak és különböző gyakorló szakembereinek csoportja együttműködött ezen útmutató elkészítése során. Az útmutató a városok, a régiók, a szakértők, a nemzetközi szervezetek és a hálózatok azon ígéretes gyakorlataira és tapasztalataira támaszkodik, amelyek az FRA Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally című jelentésében szerepelnek.
Áttekintés

Az emberi jogi városok keretrendszere azokat az alapokat, struktúrákat és eszközöket vizsgálja, amelyek segíthetik a városokat abban, hogy az emberi jogokat holisztikus és fenntartható módon integrálják munkájukba. Összegyűjti azokat a szükséges elemeket, amelyek rugalmasan alkalmazhatók, a helyi körülményekhez és a város erőforrásaihoz igazítva. Az eszközök támogatják a struktúrákat, ezek pedig az alapokat – a jogokat és elveket – integrálják a város munkájába.

The framework in a nutshell

Alapok - A város emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásai

 • Elkötelezettség az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az uniós jogban foglalt jogok és szabadságok tiszteletben tartása, védelme és érvényesítése iránt
 • Elkötelezettség a nemzetközi emberi jogi normák védelme, tiszteletben tartása és megvalósítása iránt
 • Elkötelezettség az ENSZ fenntartható fejlodési céljai és a 2030-ig tartó idoszakra vonatkozó fenntartható fejlodési menetrend iránt
 • Elkötelezettség a nemzetközi nyomonkövetési mechanizmusokhoz való hozzájárulás iránt

Struktúrák - Az emberi jogoknak a mindennapi munkába való integrálását segíto mechanizmusok és eljárások

 • Nyilatkozat elfogadása a város emberi jogok iránti elkötelezettségének megerosítésére
 • Az emberi jogokkal foglalkozó megválasztott képviselo kinevezése
 • Emberi jogi hivatal vagy szervezeti egység létrehozása
 • Az emberi jogokkal foglalkozó konzultatív részvételi tanács létrehozása
 • Megkülönböztetésellenes hivatal létrehozása vagy ezzel foglalkozó helyi ombudsman kijelölése
 • Éves jelentés az emberi jogokról a városban
 • Együttmuködés és partnerségek kialakítása nemzeti, uniós és nemzetközi emberi jogi szervekkel

Eszközök - Az emberi jogi munkát támogató módszerek és eroforrások

 • Az emberi jogok érvényesítése a városi munkában és tevékenységekben
 • Az emberi jogokon alapuló megközelítés alkalmazása a városi tevékenységek során
 • Tudásfejlesztés képzés és emberi jogi oktatás révén
 • Az emberi jogok figyelembevétele a költségvetési és közbeszerzési eljárások során
 • Helyi emberi jogi cselekvési terv kidolgozása és végrehajtása
 • A helyi döntések emberi jogokkal való összeegyeztethetoségének ellenorzése
 • A város munkájának részvételen alapuló nyomon követése és értékelése
 • Az emberek figyelmének felhívása az emberi jogokra
 • Transznacionális együttmuködés és hozzájárulás a városok közötti, az emberi jogokkal kapcsolatos kölcsönös eszmecseréhez és kölcsönös tanuláshoz