27
April
2022

Bliet tad drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea - Gwida Prattika

Din il-gwida tista’ tgħin lill-ibliet li jixtiequ jtejbu l-isforzi tagħhom biex jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem. Din għandha l-għan li tħeġġeġ lill-awtoritajiet lokali jadottaw standards ogħla tad-drittijiet tal-bniedem. L-idea hija li jiġi mħeġġeġ u mrawwem it-tagħlim reċiproku dwar id-drittijiet tal-bniedem u dawk fundamentali. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), grupp ta’ bliet għad-drittijiet tal-bniedem u diversi prattikanti fl-UE ħadmu flimkien biex jipproduċu din il-gwida. Il-gwida tibbaża fuq il-prattiki u l-esperjenzi promettenti tal-ibliet, tar-reġjuni, tal-esperti, tal-organizzazzjonijiet internazzjonali u tan-networks li jistgħu jinstabu fir-rapport tal-FRA Human rights cities in the EU: A framework for reinforcing rights locally (Bliet tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE: Qafas għat-tisħiħ tad-drittijiet fil-livell lokali).
Deskrizzjoni

Il-qafas għall-ibliet tad-drittijiet tal-bniedem iħares lejn il-pedamenti, l-istrutturi u l-għodod li jistgħu jgħinu lill-ibliet jintegraw id-drittijiet tal-bniedem b’mod olistiku u sostenibbli fix-xogħol tagħhom.Dan jiġbor l-elementi meħtieġa li jistgħu jiġu applikati b’mod flessibbli, adattati għall-kuntest lokali u għar-riżorsi tal-belt. L-għodod jappoġġaw l-istrutturi, li min-naħa tagħhom jintegraw il-pedamenti – id-drittijiet u l-prinċipji – fil-ħidma tal-belt.

Il-qafas fil-qosor

Fondazzjonijiet - Impenji tal-ibliet għad-drittijiet tal-bniedem

 • Impenn għar-rispett, il-protezzjoni u l-issodisfar tad-drittijiet u l-libertajiet fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE u fid-dritt tal-UE
 • Impenn għall-protezzjoni, ir-rispett u l-issodisfar tal-istandards internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem
 • Impenn għall-SDGs tan-NU u għall-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli
 • Impenn għall-kontribut għall-mekkaniżmi ta’ monitoraġġ internazzjonali

Strutturi - Mekkaniżmi u proċeduri li jgħinu fl-integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fix-xogħol ta’ kuljum

 • Adozzjoni ta’ dikjarazzjoni biex jiġi affermat l-impenn tal-belt għad-drittijiet tal-bniedem
 • Nominazzjoni ta’ rappreżentant elett dwar id-drittijiet tal-bniedem
 • Twaqqif ta’ uffiċċju jew dipartiment għad-drittijiet tal-bniedem
 • Twaqqif ta’ kunsill parteċipattiv konsultattiv dwar id-drittijiet tal-bniedem
 • Twaqqif ta’ uffiċċju kontra d-diskriminazzjoni jew ombudsman lokali
 • Rapportar kull sena dwar id-drittijiet tal-bniedem fil-belt
 • Kooperazzjoni u żvilupp ta’ sħubijiet ma’ korpi nazzjonali, tal-UE u dawk internazzjonali tad-drittijiet tal-bniedem

Għodod - Metodi u riżorsi biex jappoġġaw il-ħidma dwar id-drittijiet tal-bniedem

 • Integrazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-ħidma u fl-attivitajiet tal-belt
 • Applikazzjoni ta’ approcc ibbazat fuq id-drittijiet tal-bniedem fl-attivitajiet kollha tal-belt
 • Zvilupp tal-għarfien permezz ta’ taħrig u edukazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem
 • Jitqiesu d-drittijiet tal-bniedem fil-processi tal-ibbagitjar u tal-akkwist
 • Stabbiliment u implimentazzjoni ta’ pjan ta’ azzjoni lokali dwar id-drittijiet tal-bniedem
 • Verifika tal-kompatibbiltà tad-decizjonijiet lokali mad-drittijiet tal-bniedem
 • Sensibilizzazzjoni tan-nies dwar id-drittijiet tal-bniedem
 • Monitoragg u evalwazzjoni tal-ħidma tal-belt b’mod partecipattiv
 • Kooperazzjoni fuq livell transnazzjonali u kontribut għall-iskambju bejn il-pari u għat-tagħlim reciproku bejn l-ibliet dwar id-drittijiet tal-bniedem