14
October
2022

Praktične smjernice. Uspostava nacionalnih neovisnih mehanizama praćenja poštovanja temeljnih prava na vanjskim granicama EU‑a

Praćenje poštovanja temeljnih prava na vanjskim granicama EU‑a trebalo bi se sustavno i redovno provoditi za široki raspon aktivnosti upravljanja granicama. Te aktivnosti obuhvaćaju nadzor granica, uhićenja na kopnenim, morskim i zračnim granicama te rad mehanizama za upućivanje, uključujući u slučaju masovnih dolazaka. Ovim općim smjernicama pruža se pomoć državama članicama EU‑a u uspostavi nacionalnih neovisnih mehanizama praćenja poštovanja temeljnih prava na vanjskim granicama EU‑a, u skladu s uredbom o dubinskoj provjeri koju je Europska komisija predložila 23. rujna 2020. Agencija Europske unije za temeljna prava izradila je ove smjernice na zahtjev Komisije.
Pregled

U okviru praćenja trebalo bi ispitati kako se te aktivnosti provode. Primjerice, trebalo bi razmotriti sljedeće:

  • postupa li se s osobama na granici dostojanstveno;
  • pridaje li se osobita pozornost ranjivim osobama;
  • jesu li životni uvjeti u objektima za početni prihvat i centrima za zadržavanje imigranata primjereni;
  • imaju li ljudi pristup djelotvornim pravnim lijekovima.

Osim toga, trebalo bi razmotriti posljedice provedbe planova za nepredviđene situacije u slučaju velikog broja dolazaka na granici u smislu poštovanja ljudskih prava.

Dana 23. rujna 2020. Europska komisija donijela je Prijedlog uredbe o dubinskoj provjeri. Taj prijedlog obuhvaća obvezu prema kojoj države članice moraju uspostaviti neovisan mehanizam praćenja. Komisija je 25. svibnja 2021. od Agencije Europske unije za temeljna prava (FRA) zatražila da izradi opće smjernice s obzirom na članak 7. stavak 2. predložene uredbe o dubinskoj provjeri. Taj se članak odnosi na pomoć koju bi FRA trebala pružiti državama članicama prilikom uspostave nacionalnih mehanizama praćenja (vidjeti okvir u nastavku).