24
July
2020

Granične kontrole i temeljna prava na vanjskim kopnenim granicama

Ovaj je priručnik namijenjen službenicima za upravljanje državnim granicama u državama članicama EU-a koji djeluju na operativnoj razini. Svrha mu je pomoći im u njihovu svakodnevnom radu primijeniti mjere za zaštitu temeljnih prava iz Zakonika o schengenskim granicama (Uredba (EU) 2016/399) i povezanog prava EU-a.
Pregled

Ovaj priručnik navodi 10 savjeta i upozorenja usmjerenih na pet ključnih područja:

  • dostojanstveno postupanje prema svakoj osobi;
  • identifikacija i upućivanje ranjivih osoba;
  • poštovanje pravne osnove, nužnosti i proporcionalnosti pri upotrebi sile;
  • primjena mjera zaštite pri zadržavanju osoba na granicama; te
  • poštovanje postupovnih jamstava i zaštita osobnih podataka.

Nijedan dio ovog priručnika ne ograničava niti narušava primjenjive norme u pogledu temeljnih prava i mjere zaštite tih prava.