24
July
2020

Rajatarkastukset maaulkorajoilla ja perusoikeudet

Nämä ohjeet on tarkoitettu EU:n jäsenvaltioiden operatiivisella tasolla työskentelevälle rajavalvontahenkilöstölle. Niiden tarkoituksena on auttaa sitä toteuttamaan päivittäisessä työssään Schengenin rajasäännöstön (asetus (EU) 2016/399) ja siihen liittyvän EU:n lainsäädännön perusoikeuksia koskevia takeita.
Yleiskatsaus

Ohjeissa esitetään kymmenen kehotusta, jotka keskittyvät viiteen keskeiseen alaan:

  • kaikkien ihmisarvoinen kohtelu
  • haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden tunnistaminen ja ohjaaminen eteenpäin
  • oikeusperustan sekä tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden periaatteiden kunnioittaminen voimankäytön yhteydessä
  • suojatoimien soveltaminen, kun ihmisiä pidätetään rajoilla, ja
  • menettelytakeiden noudattaminen ja henkilötietojen suojaaminen.

Mikään näissä ohjeissa ei rajoita tai vaikuta kielteisesti sovellettaviin perusoikeusnormeihin ja -takeisiin.