24
July
2020

Sienų kontrolė ir pagrindinės teisės prie išorės sausumos sienų

Šios gairės skirtos ES valstybių narių sienų valdymo pareigūnams, dirbantiems operatyviniu lygmeniu. Jomis siekiama padėti jiems kasdieniame darbe įgyvendinti Šengeno sienų kodekse (Reglamentas (ES) 2016/399) ir susijusiuose ES teisės aktuose nustatytas pagrindinių teisių apsaugos priemones.
Apžvalga

Gairėse pateikiama 10 rekomendacijų, kuriose daugiausia dėmesio skiriama penkioms pagrindinėms sritims:

  • pagarbai kiekvieno žmogaus orumui;
  • pažeidžiamų asmenų nustatymui ir nukreipimui;
  • teisinio pagrindo, būtinumo ir proporcingumo principų laikymuisi naudojant jėgą;
  • apsaugos priemonių taikymui sulaikant asmenis pasienyje ir
  • procedūrinių apsaugos priemonių laikymuisi ir asmens duomenų apsaugai.

Nė viena šių gairių nuostata neribojami taikytinų pagrindinių teisių standartai ir apsaugos priemonės ir jiems nedaromas neigiamas poveikis.