24
July
2020

Grænsekontrol og grundlæggende rettigheder ved de ydre landegrænser

Denne vejledning er til grænseforvaltningsmedarbejdere i EU’s medlemsstater, der arbejder på det operationelle plan. Den er beregnet som en hjælp i det daglige arbejde i forbindelse med at gennemføre beskyttelsen af grundlæggende rettigheder i Schengengrænsekodeksen (forordning (EU) 2016/399) og tilhørende EU-lovgivning.
Oversigt

Vejledningen beskriver 10 ting, man bør og ikke bør gøre, inden for fem centrale områder:

  • behandling af alle mennesker med værdighed
  • identifikation og henvisning af sårbare personer
  • respekt for retsgrundlaget, hvad der er nødvendigt og proportionelt ved magtanvendelse
  • anvendelse af beskyttelsesforanstaltninger, når personer tilbageholdes ved grænser og
  • overholdelse af retssikkerhedsgarantier og beskyttelse af personoplysninger.

Intet i denne vejledning begrænser eller er i strid med de gældende grundlæggende rettigheder og garantier.