24
July
2020

Nadzor meje in temeljne pravice na zunanjih kopenskih mejah

Te smernice so namenjene uslužbencem na področju upravljanja meja v državah članicah EU, ki delajo na operativni ravni. Pri vsakodnevnem delu naj bi jim pomagale pri izvajanju zaščitnih ukrepov v zvezi s temeljnimi pravicami iz zakonika o schengenskih mejah (Uredba (EU) št. 2016/399) in povezanega prava EU.
Pregled

V smernicah je predstavljenih deset napotkov za ravnanje na enem od naslednjih petih osnovnih področij:

  • dostojanstveno obravnavanje vseh oseb,
  • prepoznavanje in napotitev ranljivih oseb,
  • upoštevanje pravne podlage, nujnosti in sorazmernosti pri uporabi sile,
  • uporaba zaščitnih ukrepov pri zadrževanju oseb na mejah ter
  • upoštevanje postopkovnih zaščitnih ukrepov in varovanje osebnih podatkov.

Te smernice nikakor ne omejujejo veljavnih standardov in zaščitnih ukrepov v zvezi s temeljnimi pravicami oziroma nanje ne vplivajo negativno.