24
July
2020

Hraniční kontroly a základní práva na vnějších pozemních hranicích

Tyto pokyny jsou určeny pracovníkům správy hranic v členských státech EU, kteří pracují na operativní úrovni. Jejich cílem je pomoci těmto pracovníkům při jejich každodenní práci provádět záruky dodržování základních práv stanovené Schengenským hraničním kodexem (nařízení (EU) 2016/399) a souvisejícími právními předpisy EU.
Přehled

V pokynech je uvedeno 10 pravidel, která se zaměřují na pět klíčových oblastí:

  • důstojné zacházení se všemi lidmi,
  • identifikace a předání zranitelných osob,
  • dodržování právního základu, zásad nezbytnosti a přiměřenosti při použití síly,
  • uplatňování záruk při zadržování osob na hranicích,
  • dodržování procesních záruk a ochrana osobních údajů.

Žádné informace v těchto pokynech neomezují použitelné normy a záruky v oblasti základních práv ani se jich nepříznivě nedotýkají.