24
July
2020

Grenscontroles en grondrechten aan de landbuitengrenzen

Deze richtsnoeren zijn bestemd voor grensbeheerpersoneel in de lidstaten van de Europese Unie (EU) dat op operationeel niveau werkt. Ze zijn bedoeld om deze medewerkers
te helpen bij hun dagelijkse werkzaamheden om de waarborgen op het gebied van de grondrechten van de Schengengrenscode (Verordening (EU) 2016/399) en de daarmee verband houdende EU-wetgeving uit te voeren.
Overzicht

In de richtsnoeren worden tien do’s-anddon’ts gepresenteerd die gericht zijn op vijf kerngebieden:

  • het waardig behandelen van elke persoon;
  • het identificeren en doorverwijzen van kwetsbare personen;
  • het in acht nemen van de rechtsgrondslag, noodzakelijkheid en evenredigheid bij het gebruik van geweld;
  • het toepassen van waarborgen bij het vasthouden van mensen aan de grenzen, en
  • het in acht nemen van de procedurele waarborgen en het beschermen van persoonsgegevens.

Niets in deze richtsnoeren beperkt of heeft nadelige gevolgen voor de toepasselijke normen en waarborgen op het gebied van de grondrechten.