24
July
2020

Il-kontrolli fuq il-fruntieri u d-drittijiet fundamentali fil-fruntieri esterni tal-art

Din il-gwida hija għall-persunal tal-ġestjoni tal-fruntieri fl-Istati Membri tal-UE li jaħdem fuq livell operazzjonali. Din għandha l-għan li tgħinhom jimplimentaw, fil-ħidma tagħhom ta’ kuljum, is-salvagwardji tad-drittijiet fundamentali tal-Kodiċi tal-Fruntieri ta’ Schengen (ir-Regolament (UE) Nru. 2016/399) u l-liġi tal-UE relatata.
Ħarsa ġenerali

Il-gwida tippreżenta 10 affarijiet x’għandek tagħmel u ma tagħmilx li jiffokaw fuq ħames oqsma ewlenin:

  • ittratta lil kulħadd b’dinjità;
  • identifika u rreferi l-persuni vulnerabbli;
  • irrispetta l-bażi ġuridika, in-neċessità u l-proporzjonalità meta tuża l-forza;
  • applika s-salvagwardji meta n-nies jinżammu fil-fruntieri; u
  • irrispetta s-salvagwardji proċedurali u l-protezzjoni tad-data personali.

F’din il-gwida xejn ma jirrestrinġi jew jaffettwa b’mod avvers l-istandards u s-salvagwardji applikabbli tad-drittijiet fundamentali.