24
July
2020

Gränskontroller och grundläggande rättigheter vid de yttre landgränserna

Denna vägledning riktar sig till gränsförvaltningspersonal i EU:s medlemsstater som arbetar på operativ nivå. Syftet är att de i sitt dagliga arbete ska få hjälp att genomföra de skyddsåtgärder för grundläggande rättigheter som fastställs i kodexen om Schengengränserna (förordning (EU) 2016/399) och i relaterad EU-lagstiftning.
Översikt

I vägledningen presenteras tio punkter på vad som bör göras och vad som inte bör göras, med fokus på följande fem kärnområden:

  • Behandla alla med värdighet.
  • Identifiera och hänvisa utsatta personer.
  • Ta hänsyn till den rättsliga grunden, nödvändigheten och proportionaliteten vid användning av våld.
  • Tillämpa skyddsåtgärder när personer hålls kvar vid gränser.
  • Respektera rättssäkerhetsgarantier och skydda personuppgifter.

Inget i denna vägledning begränsar eller inverkar negativt på tillämpliga standarder och skyddsåtgärder för de grundläggande rättigheterna.