24
July
2020

Robežu kontrole un pamattiesības pie ārējām sauszemes robežām

Šie norādījumi ir paredzēti robežu pārvaldības darbiniekiem ES dalībvalstīs, kuri strādā operatīvajā līmenī. Norādījumu mērķis ir palīdzēt viņiem ikdienas darbā īstenot Šengenas Robežu kodeksā (Regula (ES) 2016/399) un saistītajos ES tiesību aktos paredzētos pamattiesību aizsardzības pasākumus.
Pārskats

Norādījumos ir izklāstītas 10 darbības, kas jāveic un ko nedrīkst veikt, kuras ir koncentrētas uz piecām galvenajām jomām:

  • cieņpilna attieksme pret ikvienu;
  • neaizsargātu personu noteikšana un vēršanās pie tām;
  • juridisko pamatu, nepieciešamības un proporcionalitātes ievērošana, ja tiek piemērots spēks;
  • drošības pasākumu piemērošana, kad cilvēki atrodas pie robežām;
  • procesuālo garantiju ievērošana un persondatu aizsardzība.

Nekas šajos norādījumos neierobežo vai negatīvi neietekmē piemērojamos pamattiesību standartus un aizsardzības pasākumus.