24
July
2020

Controalele la frontiere și drepturile fundamentale la frontierele terestre externe

Acest ghid se adresează membrilor personalului responsabil de gestionarea frontierelor statelor membre ale UE care își desfășoară activitatea la nivel operațional. Ghidul își propune să îi ajute să pună în aplicare, în activitatea lor zilnică, garanțiile privind drepturile fundamentale prevăzute de Codul Frontierelor Schengen [Regulamentul (UE) 2016/399] și de legislația conexă a UE.
Prezentare generală

Ghidul prezintă 10 lucruri care trebuie sau care nu trebuie făcute, punând accentul pe cinci aspecte principale:

  • tratarea tuturor persoanelor cu demnitate;
  • identificarea și îndrumarea persoanelor vulnerabile;
  • respectarea temeiului legal, a principiilor necesității și proporționalității în utilizarea forței;
  • aplicarea garanțiilor la reținerea persoanelor la frontiere; și
  • respectarea garanțiilor procedurale și protejarea datelor cu caracter personal.

Nicio parte a prezentului ghid nu restricționează și nu afectează standardele și garanțiile privind drepturile fundamentale aplicabile.