You are here:

7 straipsnis - Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą

Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir komunikacijos slaptumas.

56 results found

0 results found

2 results found

0 results found

6 results found

0 results found