You are here:

Článok 24 - Práva dieťaťa

1. Deti majú právo na takú ochranu a starostlivosť, ktorá je potrebná pre ich blaho. Môžu slobodne vyjadrovať svoje názory. Tieto názory sa berú do úvahy pri otázkach, ktoré sa ich týkajú, s prihliadnutím na ich vek a vyspelosť.
2. Pri všetkých opatreniach prijatých orgánmi verejnej moci alebo súkromnými inštitúciami, ktoré sa týkajú detí, sa musia v prvom rade brať do úvahy najlepšie záujmy dieťaťa.
3. Každé dieťa má právo na pravidelné udržiavanie osobných vzťahov a priamych stykov s obidvoma svojimi rodičmi, ak to nie je v rozpore s jeho záujmom.

 • Netherlands / Council of State / ECLI:NL:RVS:2016:575
  Secretary of State (Immigration) v Alien
  Decision date:
  24 Feb 2016
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Council of State
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:NL:RVS:2016:575
 • ECtHR / Application no. 383/13 / Judgment
  Frisancho Perea v Slovakia
  Decision date:
  21 Jul 2015
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights / Third Section
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • Spain / Supreme Court, civil section / STS 2571/2015
  Provincial Delegate of the Equality and Welfare Ministry of the Andalusia Assembly in Granada v the biological father and mother of the child under the Delegate’s guardianship
  Decision date:
  18 Jun 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Employment and social policy
 • Czech Republic / Constitutional Court / II.ÚS 164/15
  Stop genocidě
  Decision date:
  05 May 2015
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
 • ECtHR / Application no. 1714/10 / Judgment
  Ferrari v Romania
  Decision date:
  28 Apr 2015
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  European Court of Human Rights / Third Section
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
 • ECtHR / Application no. 27853/09 / Judgment
  X. v Latvia
  Decision date:
  26 Nov 2013
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Education, training, youth, sport
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2013:1126JUD002785309
 • CJEU - C 648/11 / Judgment
  MA and Others v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  06 Jun 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
 • CJEU Case C-87/12 /Judgment
  Kreshnik Ymeraga and Others v Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.
  Decision date:
  08 May 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:291
 • CJEU - C 648/11 / Opinion
  MA and Others v Secretary of State for the Home Department
  Decision date:
  21 Feb 2013
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Opinion of Advocate General
  Type:
  Opinion
 • CJEU Case C-40/11 / Judgment
  Yoshikazu Iida v Stadt Ulm
  Decision date:
  08 Nov 2012
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Third Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2012:691

57 results found

0 results found

6 results found

0 results found

2 results found

0 results found