eu-charter

EU Charter of Fundamental Rights

Člen 18 - Pravica do azila

Člen 18 - Pravica do azila

Ob upoštevanju pravil Ženevske konvencije z dne 28. julija 1951 in Protokola z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev in v skladu s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije (v nadaljevanju "Pogodbi") je priznana pravica do azila.

 • Text:

  Besedilo člena temelji na členu 63 Pogodbe ES, ki ga je sedaj nadomestil člen 78 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki Uniji nalaga, da spoštuje Ženevsko konvencijo o statusu beguncev. Primerno se je sklicevati na Protokol o Združenem kraljestvu in Irski, ki je priložen pogodbama, in na Protokol o Danski, da se določi, v kakšnem obsegu te države članice izvajajo pravo Unije na tem področju in v kakšnem obsegu ta člen velja zanje. Ta člen je usklajen s Protokolom o azilu, ki je priložen pogodbama.

  Source:
  Uradni list Evropske unije C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  V nadaljevanju navedena pojasnila so bila prvotno pripravljena pod vodstvom predsedstva Konvencije, ki je sestavilo Listino Evropske unije o temeljnih pravicah. Ta pojasnila so bila posodobljena pod vodstvom predsedstva Evropske konvencije zaradi prilagoditve besedila Listine s strani omenjene konvencije (zlasti členov 51 in 52) in nadaljnjega razvoja prava Unije. Čeprav sama nimajo pravne veljave, so dragocena pomoč pri razlagi in pojasnjevanju določb Listine.

0 results found

0 results found

0 results found

0 results found