You are here:

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Член 47 - Право на ефективни правни средства за защита и на справедлив съдебен процес

Всеки, чийто права и свободи, гарантирани от правото на Съюза, са били нарушени, има право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с предвидените в настоящия член условия.
Всеки има право неговото дело да бъде гледано справедливо и публично в разумен срок от независим и безпристрастен съд, предварително създаден със закон. Всеки има възможността да бъде съветван, защитаван и представляван.
На лицата, които не разполагат с достатъчно средства, се предоставя правна помощ, доколкото тази помощ е необходима, за да се осигури реален достъп до правосъдие.

 • CJEU Case C-233/18/ Jugdment
  Zubair Haqbin v Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
  Decision date:
  12 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court, Grand Chamber
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Borders and Visa
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:956
 • CJEU Case C-584/17 P / Opinion
  ADR Center SpA v European Commission.
  Decision date:
  07 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:941
 • CJEU Case C-556/17/ Judgment
  lekszij Torubarov v Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:626
 • Germany/ Federal Constitutional Court/ 1 BvR 276/17 („Right to be forgotten II“)
  Anonymous plaintiff v. Higher Regional Court Celle (Oberlandesgericht Celle)
  Decision date:
  06 Nov 2019
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr027617
 • CJEU Joined Cases C-663/17 P, C-665/17 P and C-669/17 P/ Judgment
  European Central Bank v Trasta Komercbanka and Others
  Decision date:
  05 Nov 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:923
 • CJEU Case C-578/18 / Opinion
  Proceedings brought by Energiavirasto
  Decision date:
  24 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:899
 • CJEU Joined Cases C‑469/18 and C‑470/18 / Judgment
  IN (C‑469/18), JM (C‑470/18) v Belgische Staat
  Decision date:
  24 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Taxation
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:895
 • CJEU Case C-189/18 / Jugdment
  Glencore Agriculture Hungary Kft. v Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
  Decision date:
  16 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fifth Chamber)
  Type:
  Decision
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:861
 • CJEU Case C-274/14 / Opinion
  Proceedings brought by Banco de Santander SA
  Decision date:
  01 Oct 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:802
 • CJEU Case C-467/19 PPU / Order
  Criminal proceedings against QR
  Decision date:
  24 Sep 2019
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Second Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:776

61 results found

0 results found

0 results found

3 results found

0 results found