You are here:

Článek 1 - Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.

45 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found