You are here:

Artikel 1 - De menselijke waardigheid

De menselijke waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.

45 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found