You are here:

Člen 1 - Človekovo dostojanstvo

Človekovo dostojanstvo je nedotakljivo. Treba ga je spoštovati in varovati.

45 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found