You are here:

Член 1 - Човешко достойнство

Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.

45 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found