You are here:

Článok 1 - Ľudská dôstojnosť

Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Musí sa rešpektovať a ochraňovať.

45 results found

0 results found

3 results found

0 results found

8 results found

0 results found