8
March
2019

Doświadczanie i postrzeganie antysemityzmu - Drugie badanie dotyczące dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów w UE - Streszczenie

Niniejsze streszczenie przedstawia główne wnioski z drugiego badania przeprowadzonego przez FRA, dotyczącego doświadczeń ludności żydowskiej dotyczących przestępstw z nienawiści, dyskryminacji i antysemityzmu w Unii Europejskiej – największego badania ludności żydowskiej kiedykolwiek przeprowadzonego na świecie.

Badanie objęło 12 państw członkowskich UE i uwzględniło prawie 16 500 osób, które identyfikują się jako Żydzi. Lektura otwiera oczy i podkreśla, że antysemityzm pozostaje wszechobecny w całej UE – i pod wieloma względami uległ niepokojącemu znormalizowaniu.