Publication date: 08 March 2019

Преживявания и впечатления за антисемитизма - Второ проучване относно дискриминацията и престъпленията от омраза срещу евреите в ЕС - Резюме

Настоящият доклад очертава основните констатации от Второто проучване на FRA относно преживяванията на евреите, свързани с престъпления от омраза, дискри- минация и антисемитизъм в Европейския съюз — най-голямото проучване за евре- ите, провеждано в света досега.

Downloads

Publication date: 10 March 2019

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU. Summary (484.79 KB)

Overview

В проучването бяха обхванати 12 държави — членки на ЕС, и близо 16 500 лица, които се самоопределят като евреи. То се явява про- дължение на първото проучване на Агенцията, проведено в 7 държави през 2012 г.

Related