8
March
2019

Преживявания и впечатления за антисемитизма - Второ проучване относно дискриминацията и престъпленията от омраза срещу евреите в ЕС - Резюме

Настоящият доклад очертава основните констатации от Второто проучване на FRA
относно преживяванията на евреите, свързани с престъпления от омраза, дискри-
минация и антисемитизъм в Европейския съюз — най-голямото проучване за евре-
ите, провеждано в света досега.

В проучването бяха обхванати 12 държави — членки на ЕС, и близо 16 500 лица, които се самоопределят като евреи. То се явява про- дължение на първото проучване на Агенцията, проведено в 7 държави през 2012 г.