Publication date: 08 March 2019

Skúsenosti s antisemitizmom a jeho vnímanie - Druhý prieskum o diskriminácii a trestných činoch z nenávisti namierených proti židom v EÚ - Zhrnutie

Táto správa obsahuje hlavné zistenia druhého prieskumu FRA o skúsenostiach židovského ľudu s trestnými činmi z nenávisti, s diskrimináciou a antisemitizmom v Európskej únii – najväčšieho prieskumu o židoch, aký sa kedy na svete uskutočnil.

Downloads

Publication date: 10 March 2019

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU. Summary (442.68 KB)

Overview

Prieskum sa týkal 12 členských štátov EÚ a zúčastnilo sa na ňom takmer 16 500 osôb, ktoré sa identifikujú ako židia. Nadväzuje na prvý prieskum agentúry, ktorý sa uskutočnil v siedmich krajinách v roku 2012.

Related