8
March
2019

Skúsenosti s antisemitizmom a jeho vnímanie - Druhý prieskum o diskriminácii a trestných činoch z nenávisti namierených proti židom v EÚ - Zhrnutie

Táto správa obsahuje hlavné zistenia druhého prieskumu FRA o skúsenostiach židovského
ľudu s trestnými činmi z nenávisti, s diskrimináciou a antisemitizmom v Európskej
únii – najväčšieho prieskumu o židoch, aký sa kedy na svete uskutočnil.

Prieskum sa týkal 12 členských štátov EÚ a zúčastnilo sa na ňom takmer 16 500 osôb, ktoré sa identifikujú ako židia. Nadväzuje na prvý prieskum agentúry, ktorý sa uskutočnil v siedmich krajinách v roku 2012.