Publication date: 08 March 2019

Izkušnje z antisemitizmom in njegovo dojemanje - Druga raziskava o diskriminaciji in kaznivih dejanjih iz sovraštva proti Judom v EU - Povzetek

To poročilo opisuje glavne ugotovitve druge raziskave FRA o izkušnjah Judov s kaznivimi dejanji iz sovraštva, diskriminacijo in antisemitizmom v Evropski uniji – največje svetovne raziskave o Judih, ki je bila kadar koli izvedena.

Downloads

Publication date: 10 March 2019

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU. Summary (431.06 KB)

Overview

Raziskava je potekala v 12 državah članicah EU in je zajela skoraj 16 500 oseb, ki se opredeljujejo kot Judi. Predstavlja nadaljevanje prve raziskave agencije, ki je bila izvedena leta 2012 v sedmih državah.

Related