Publication date: 08 March 2019

Kokemuksia ja näkemyksiä antisemitismistä - Toinen tutkimus juutalaisten syrjinnästä ja juutalaisiin kohdistuvista viharikoksista EU:ssa - Tiivistelmä

Tässä yhteenvedossa esitetään juutalaisten kokemuksia viharikoksista, syrjinnästä ja antisemitismistä Euroopan unionissa koskevan FRA:n toisen tutkimuksen tärkeimmät tulokset. Tutkimus on maailmanlaajuisesti suurin koskaan tehty tutkimus juutalaisista.

Downloads

Publication date: 10 March 2019

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU. Summary (430.76 KB)

Overview

Tutkimus käsitti kaksitoista EU:n jäsenvaltiota, ja siihen osallistui lähes 16 500 henkilöä, jotka määrittelevät itsensä juutalaisiksi. Tulokset kertovat selvää kieltään, ja niissä korostuu, että antisemitismiä on edelleen laajalti EU:ssa – ja että siitä on tullut monin tavoin häiritsevän tavallista.

Related