Publication date: 08 March 2019

Zkušenosti a vnímání antisemitismu - Druhý průzkum týkající se diskriminace a zločinů z nenávisti proti Židům v EU - Shrnutí

Tato zpráva shrnuje hlavní zjištění druhého průzkumu FRA o zkušenostech Židů se zločiny z nenávisti, s diskriminací a antisemitismem v Evropské unii – největšího průzkumu zaměřeného na židovské obyvatele, který kdy byl proveden na celém světě.

Downloads

Publication date: 10 March 2019

Experiences and perceptions of antisemitism. Second survey on discrimination and hate crime against Jews in the EU. Summary (440.39 KB)

Overview

Průzkum zahrnoval 12 členských států EU a v nich téměř 16 500 osob, které samy sebe identifikují jako Židy. Navazuje na první průzkum agentury, který byl proveden v sedmi zemích v roce 2012.

Related