8
March
2019

Antisemitismi kogemine ja tajumine - Teine uuring juutide diskrimineerimise ja juudivastaste vihakuritegude kohta Euroopa Liidus - Kokkuvõte

Käesolevas raportis antakse ülevaade põhitulemustest, milleni jõuti FRA teises uuringus
juutide kogemuste kohta vihakuritegude, diskrimineerimise ja antisemitismiga Euroopa
Liidus – ajaloo suurimas juudi rahvusest inimeste uuringus.

Uuring hõlmas Euroopa Liidu 12 liikmesriiki ning ligi 16 500 end juudina identifitseerivat inimest. See on jätk FRA esimesele uuringule, mis korraldati 2012. aastal seitsmes riigis.