8
March
2019

Iskustva i predodžbe o antisemitizmu - Drugo istraživanje o diskriminaciji i zločinima iz mržnje protiv Židova u Europskoj uniji - Sažetak

U ovom su sažetku predstavljeni glavni rezultati drugog istraživanja FRA-e o iskustvu Židova sa zločinima iz mržnje, diskriminacijom i antisemitizmom u Europskoj uniji, najvećeg istraživanja ikad provedenog u svijetu u kojem su sudjelovali Židovi.

Ono je obuhvatilo 12 država članica EU-a te je u njemu sudjelovalo 16 500 osoba koje su se izjasnile kao Židovi. Rezultati su poražavajući i pokazuju da je antisemitizam i dalje vrlo prisutan u cijeloj Europskoj uniji – štoviše, u mnogim je aspektima postao uznemirujuće prihvatljiv.